Promo

Mesin Nuna (Nuna Leaf Wind) Sewa 1 Bulan

untuk menggerakan Nuna Leaf Curv secara electric.

Harga sewa perbulan :

Rp 80.000 Rp 100.000