Mesin Nuna (Nuna Leaf Wind) Sewa 1 Bulan

untuk menggerakan Nuna Leaf Curv secara elektrik.

Harga sewa perbulan :

Rp 100.000